FAQ

Co mam robić, jeżeli ubrudzę się atramentem lub coś nim zanieczyszczę.

Napełniaj zawsze w rękawicach, które są częścią zestawu do napełniania. Kasetę podczas napełniania umieść w wycięciu pudełka zestawu do napełniania lub na jakimś podkładzie, na przykład gazecie.
Jeżeli pomimo to ubrudzisz ręce, usuń z nich atrament wielokrotnie myjąc je ciepłą wodą z mydłem.
UWAGA – atramenty mają wysoką zdolność do barwienia. Jeżeli zanieczyścisz nimi odzież, dywan lub meble, plam nie da się niczym usunąć!

Napełniaj zawsze w rękawicach, które są częścią zestawu do napełniania. Kasetę podczas napełniania umieść w wycięciu pudełka zestawu do napełniania lub na jakimś podkładzie, na przykład gazecie.

Technologia druku
Drukarki atramentowe wykorzystują dwie różne technologie druku – termiczną (stosuje HP, Canon i większość producentów) oraz piezoelektryczną (stosuje Epson).
1) Technologia termiczna
W termicznej drukarce atramentowej małe grzałki wytwarzają ciepło, które nagrzewa atrament do temperatury wrzenia. Podczas wrzenia tworzy się pęcherzyk. Jak pęcherzyk zwiększa się, część atramentu jest wypychana z dyszy na papier, gdzie tworzy punkt drukowy, po czym pęcherzyk pęka. To wytwarza podciśnienie, które wciąga dalszy atrament z kasety do głowicy drukowej.
2) Technologia piezoelektryczna
Ta technologia wykorzystuje kryształy piezoelektryczne. Kryształ znajduje się nad każdą dyszą. Kryształ jest poddawany działaniu małego ładunku elektrycznego, co powoduje jego deformację. Kiedy kryształ deformuje się w stronę dyszy, wypycha małą ilość atramentu, która wytryskuje z dyszy na papier. Kiedy kryształ deformuje się w stronę przeciwną do dyszy, zasysa z kasety nowy atrament, który zastępuje zużyty.
Stosowane konstrukcje
Drukarki atramentowe wykorzystują w zasadzie dwie różne konstrukcje – pierwsza wykorzystuje do druku tzw. kasety drukowe, w których głowica drukowa i zasobnik atramentu tworzą jedną całość (stosowane np. w większości drukarek HP i niektórych drukarkach Canon). Druga konstrukcja wykorzystuje oddzielne, stacjonarne głowice drukowe w drukarce i wymienne zasobniki atramentu (stosowane w drukarkach Epson i niektórych drukarkach Canon i HP).
1) Kaseta drukowa i co dzieje się podczas napełniania
Kaseta drukowa jest wymienną częścią drukarki atramentowej. Zawiera jeden lub więcej oddzielnych zasobników atramentu, styki elektroniczne, układ scalony, który komunikuje się z drukarką, płytkę z dyszami i, w zależności od typu, grzałki lub kryształy piezoelektryczne. Atrament jest absorbowany w zasobniku zazwyczaj w mikroporowatej masie, z której roboczy zasobnik atramentu jest stopniowo dopełniany przez sitko filtracyjne. Służy on do zaopatrywania dysz w atrament podczas drukowania. Jeżeli atrament jest zużyty, można go wielokrotnie napełniać przez otwór do napełniania do mikroporowatej masy i w ten sposób kilkakrotnie wydłużyć żywotność całej głowicy drukowej. Dolewając atramentu do głowicy drukowej wstrzykujemy przez otwór do napełniania brakujący atrament do mikroporowatej masy wewnątrz kasety drukowej. W niektórych starszych drukarkach HP stosowane są kasety drukowe, w których wewnątrz zamiast mikroporowatej masy znajduje się zbiorniczek z mechanizmem podciśnieniowym zapewniającym płynne doprowadzanie atramentu do dysz i jednocześnie zapobiegającym niekontrolowanemu wyciekaniu atramentu.
2) Zasobnik atramentu i co się dzieje podczas napełniania
Zasobnik atramentu także jest wymienną częścią drukarki atramentowej, która jednak zawiera sam atrament i posiada otwór przepustowy, którym atrament dostaje się do drukarki. Atrament jest w zasobniku absorbowany tylko w mikroporowatej masie lub, dla zwiększenia pojemności, zasobnik jest podzielony na przestrzeń z mikroporowatą masą, z której drukarka jest zaopatrywana w atrament oraz przestrzeń tylko z atramentem. Z niej potrzebna ilość atramentu stopniowo wsiąka do mikroporowatej masy. Podczas napełniania atramentem kasety drukowej po prostu wstrzykujemy przez otwór do napełniania brakujący atrament do mikroporowatej masy, ew. do przestrzeni z atramentem wewnątrz zasobnika atramentu. Po napełnieniu zasobnika atramentu jest konieczne dobre uszczelnienie otworu do napełniania, w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do niekontrolowanego wyciekania atramentu.

Co mam robić, kiedy głowica zaschnie i jak temu zapobiegać.

Zaschnięciu dysz kasety drukowej lub głowicy z dyszami najlepiej zapobiegać w taki sposób, żeby pomimo nieużywania drukarki, została ona uruchomiona co najmniej raz na 14 dni w trybie drukowania „strony próbnej „ lub przynajmniej włączona.Drukarka bowiem po każdym włączeniu sama uruchamia czyszczenie dysz.
Jeżeli wiesz, że nie będziesz dłuższy czas używać drukarki (urlop, pobyt za granicą itd.) i nie będziesz mógł wykonać tych zalecanych czynności, możesz kasety drukowe lub głowicę drukową wyjąć z drukarki i schować w jakimś pudełku do lodówki. Nie układaj jej jednak w torebkach polietylenowych lub mikrotenowych. Torebka przylgnie do dysz, atrament zacznie wypływać w wyniku dyfuzji kapilarowej i wycieknie do torebki lub, w przypadku kaset kolorowych, kolory zmieszają się przez dysze i kaseta nie będzie nadwała się do użytku.
Jeżeli podejrzewasz, że dysze kasety drukowej są zaschnięte (to sprawdzisz przykładając do dysz papierową chusteczkę – nie pojawią się na niej plamy od atramentu, z drukarki wychodzą czyste kartki lub druk nie jest prawidłowy), użyj roztworu czyszczącego z zestawu do napełniania. Jeżeli nie masz zestawu do napełniania, możesz samemu kupić roztwór oznaczony CK4000.
Kroplę roztworu nanieś na dysze, pozwól mu działać przez 5 minut, a następnie odessij zanieczyszczenia przyrządem do odsysania (jest częścią zestawu) według instrukcji. Jeżeli nie masz przyrządu, opuść ten krok. Kasetę drukową włóż do drukarki i uruchom w komputerze” czyszczenie kasety drukowej”. Jeżeli nawet teraz nie będziesz zadowolony z jakości druku, możesz tę procedurę powtórzyć, wydłużając działanie roztworu nawet na noc.
Zamiast roztworu można też użyć pary. Na dysze działać przez czas jednej minuty parą – im wyższe będzie jej ciśnienie, tym lepiej – następnie odessać zanieczyszczenia przyrządem do odsysania (jest częścią zestawu) według instrukcji. Jeżeli nie masz przyrządu, opuść ten krok. Kasetę drukową włóż do drukarki i uruchom w komputerze „czyszczenie kasety drukowej”.
Jeżeli nawet teraz nie uda się „rozpisać” kasety, niestety trzeba ją wymienić.
Czyszczenie ultradźwiękiem nie jest wskazane. Dochodzi bowiem do tego, że ultradźwięk rozbija osady wewnątrz kasety drukowej i powoduje ich ponowne osiadanie dyszach i ich zatkanie.

Opis kasety LASER

Kaseta z tonerem HP i CANON
Na jakość druku z wykorzystaniem tych kaset ma wpływ kilka czynników.
• Stan bębna światłoczułego
• Zużycie zgarniaczy
• Stan napełnienia pojemnika na zużyty toner
• Ogólne zużycie mechanizmów kasety
Nigdy nie używaj zestawu do napełniania, który nie jest przeznaczony do Twojej kasety. Proszkowe tonery mają różne właściwości fizyczne takie, jak wielkość cząstek, temperatura zapiekania itd. Jeżeli użyjesz innego proszku, może dojść do zniszczenia urządzenia utrwalającego w drukarce lub bęben światłoczuły.
Jeżeli jakość druku przestanie Cię zadowalać, zleć fachową regenerację kasety lub wymień ją na inną oryginalną lub kompatybilną.

Opis zasobników HP

Zasobniki atramentowe HP 10, 11, 88
W tych zasobnikach atramentowych atramentem są nasączone torebki, z których głowica drukowa zasysa małą ilość atramentu, ok. 3 ml, a następnie wytryskuje go z dysz na papier.. Jeżeli atrament zacznie się kończyć, następna porcja atramentu zostanie zassana z zasobnika, a drukowanie będzie kontunuowanie. Jeżeli atrament w zasobniku skończy się i głowica nie będzie mogła zassać z niego atramentu, drukarka zatrzyma się i uruchomi dopiero po napełnieniu zasobnika lub jego wymianie na nowy. Zasobnik można napełniać, dopóki nie upłynie termin jego przydatności, tak zwana ekspiracja. Potem już nie można napełniać zasobnika. Ten czas nie kończy się z datą zużycia, która jest wydrukowana na zasobniku, ale ok. 0,5 do 1 roku po tej dacie.
Jeżeli druk jest niskiej jakości oznacza to, że niektóre dysze nie działają. Nie jest to spowodowane zasobnikiem, ale głowicą drukową. Ten problem można usunąć według instrukcji

Opis kaset

Kaseta drukowa HP, CANON, LEXMARK
W tych kasetach drukowych nasączona atramentem jest porowata masa, skąd atrament dopływa do dysz, które go następnie wytryskują na papier.
Każdy typ kasety zawiera inną porowatą masę. Niektóre masy porowate przypominają swoją strukturą gąbkę, inne raczej masę, z której są produkowane kostki do aranżowania kwiatów. Dlatego jest konieczne użycie atramentu przeznaczonego do konkretnej głowicy drukowej. Atrament bowiem, oprócz innych właściwości, ma różną lepkość (przyczepność). To znaczy, że na niektórych materiałach przylega lepiej, a na niektórych gorzej. W praktyce to oznacza, że w przypadku wykorzystania atramentu, który nie jest przeznaczony do Twojej kasety, może on pozostać w masie porowatej i nie spływać do dysz lub na odwrót – masa porowata go nie utrzyma i atrament wycieknie do drukarki.
Jeżeli druk jest niskiej jakości oznacza to, że niektóre dysze nie działają. Ten problem można usunąć według instrukcji
Ta fotografia jest tylko ilustracją. Rozmieszczenie kolorów może być inne. Przy napełnianiu należy postępować zawsze według instrukcji do konkretnej kasety atramentowej.

Opis kaset CANON

Zasobniki atramentowe CANON
W tych zasobnikach atramentowych atrament znajduje się w zbiorniczku i w masie porowatej. Z tych zasobników głowica nieustannie zasysa atrament i wytryskuje go na papier.
Każdy typ zasobnika zawiera inną masę porowatą. Dlatego jest konieczne użycie atramentu przeznaczonego do konkretnego zasobnika atramentowego. Atrament bowiem, oprócz innych właściwości, ma różną lepkość (przyczepność). To znaczy, że na niektórych materiałach przylega lepiej, a na niektórych gorzej. W praktyce oznacza to, że w przypadku wykorzystania atramentu, który nie jest przeznaczony do Twojego zasobnika, może on pozostać w masie porowatej i nie spływać do dysz lub na odwrót – masa porowata go nie utrzyma i atrament wycieknie do drukarki.
Zasobnik można napełniać, dopóki nie upłynie termin jego przydatności, tak zwana ekspiracja. Potem już nie można napełniać zasobnika. Czas ten nie kończy się z datą zużycia, która jest wydrukowana na opakowaniu zasobnika, ale kończy się ok. 0,5 roku do 1 roku po tej dacie.
Jeżeli druk jest niskiej jakości oznacza to, że niektóre dysze nie działają. Nie jest to spowodowane zasobnikiem, ale głowicą drukową. Ten problem można usunąć według instrukcji.

Koszty wydrukowania 100 stron

Aby lepiej orientować się w oszczędnościach, jakie można uzyskać dzięki zestawom do napełniania, samodzielnym atramentom i kompatybilnym kasetom, dla każdego produktu są podane „koszty wydrukowania 100 stron“, na których od razu widać, jakie są rzeczywiste koszty wydrukowania właśnie 100 stron z 5% pokryciem tym produktem.
Obliczając koszty używaliśmy tej samej metody, co producenci oryginalnych kaset i zasobników. Użyliśmy normowanej strony, która jest używana do testowania
„http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ISO_IEC_24712_2006_Test_Pages.pdf”
, wydajności oryginalnych kaset. Ta strona jest wytworzona tak, aby pokrycie papieru atramentem lub tonerem wynosiło właśnie 5%.
W przypadku atramentowych kaset fotograficznych, gdzie producent podaje liczbę wydrukowanych fotografii, dane te przeliczyliśmy ponownie na 5% pokrycia, aby ułatwić orientację.

Do czego służy układ scalony w kasecie drukowej?

Nowsze drukarki posiadają elektronikę, która zapewnia różne funkcje. Kasety drukowe i zasobniki atramentu posiadają układ scalony, który zapewnia wzajemną komunikację kasety i drukarki. Dzięki temu potrafią rozpoznać, czy w drukarce znajduje się czy też nie prawidłowa kaseta drukowa oraz np. śledzi poziom atramentu w zasobniku lub kasecie.
Funkcje układu scalonego są różne w zależności od producenta drukarki.
• Najbardziej rozpowszechniony system (stosowany przez producentów HP, CANON, BROTHER, LEXMARK) polega na tym, że drukarka tylko zwraca uwagę na to, że atrament się skończył i oczekuje potwierdzenia od użytkownika, że ten otrzymał tę informację, przez naciśnięcie przycisku „KONTYNUUJ“ na drukarce. Następnie kontynuują drukowanie z napełnioną kasetą, przestają jedynie śledzić stan atramentu w kasecie lub w zasobniku. Funkcja śledzenia poziomu automatycznie włączy się po włożeniu nowego zasobnika lub kasety.
• Następny system (EPSON) wykorzystuje układy scalone na zasobnikach do śledzenia poziomu atramentu. W rzeczywistości jednak układy scalone nie śledzą rzeczywistego poziomu atramentu w zasobniku, ale liczbę kropli, które głowica drukowa wytworzy, a po osiągnięciu określonej liczby kropli drukarka wstrzyma drukowanie z tym zasobnikiem, który uważa za pusty, na podstawie informacji z układu scalonego. Z takimi kasetami nie można po napełnieniu drukować, są one trwale zablokowane układem scalonym.
• Niektóre kasety drukarek laserowych posiadają też układy śledzące stan kasety, więc po wypisaniu niemożliwe jest dalsze drukowanie lub przed każdym drukowaniem zwracają uwagę komunikatem błędu, że kaseta jest pusta i żądają do potwierdzenia zamiaru drukowania. Do tych kaset w komplecie jest też dołączony układ scalony, który trzeba włożyć na miejsce oryginalnego, a kaseta zacznie zachowywać się tak jakby była nowa.
Tanie nieoryginalne kasety nie posiadają układów scalonych. Jeżeli kupisz taką kasetę, konieczne jest wyjęcie oryginalnego układu scalonego z kasety i nalepienie go na nową, nieoryginalną kasetę. W ten sposób zapewnić można rozpoznanie kasety przez drukarkę i działanie takie, jak z oryginalną częścią.

Jak uruchomić czyszczenie dysz

Na monitorze komputera kliknij na menu „START“ i wybierz opcję „DRUKARKI I FAKSY“
Na konkretną drukarkę kliknij prawym przyciskiem myszy
W ten sposób rozwiniesz menu, w którym należy wybrać przyciskiem myszy „WŁAŚCIWOŚCI“
W otwartym menu wybierz następnie kartę „UTRZYMANIE DRUKARKI“
Tu wybierzesz opcję „CZYSZCZENIE DYSZ“, lub jeszcze lepiej „DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE DYSZ“
Procedura ta w różnych typach drukarek może się nieznacznie różnić.

Jak uruchomić drukowanie strony próbnej.

Na monitorze komputera kliknij na menu „START“ i wybierz opcję „DRUKARKI I FAKSY“
Na konkretną drukarkę kliknij prawym przyciskiem myszy
W ten sposób rozwiniesz menu, w którym należy wybrać przyciskiem myszy „WŁAŚCIWOŚCI“
W otwartym menu następnie wybierz kartę „UTRZYMANIE DRUKARKI“
Tu wybierz opcję „WYDRUKUJ STRONĘ PRÓBNĄ“
Procedura ta w różnych typach drukarek może się nieznacznie różnić.

Jak działają dysze drukarek atramentowych

Każdą dyszą tworzy komora, do której wpływa atrament, a w każdej komorze znajduje się grzałka, która nagrzewa atrament. Atrament doprowadzony do temperatury wrzenia zostaje wtryśnięty ciśnieniem powstałym po jego nagrzaniu przez dyszę na papier. Następnie do komory wpływa kolejny atrament, który chłodzi grzałkę, grzałka ponownie, o ile otrzyma sygnał od drukarki, nagrzewa się i proces się powtarza.
Jeżeli zatem użyjesz innego atramentu niż tego przeznaczonego do Twojej kasety, który nie będzie napływać do komór tak jak powinien, lub będziesz drukować z pustą kasetą, a grzałki nie będą chłodzone, nastąpi ich przepalenie i dysze przestaną działać.

Czy dam sobie radę sam z napełnieniem kasety z tonerem? Czy to naprawdę jest takie łatwe?

Zestawy regeneracyjne produkujemy tylko do kaset, które można łatwo napełnić i wielokrotnie użyć ich w drukarce. Gwarantujemy, że do bezproblemowego napełnienia i użycia regenerowanej kasety nie będziesz potrzebować niczego, co nie będzie częścią zestawu do regeneracji.
Na kasecie należy tylko udostępnić lub według instrukcji wytworzyć otwór do napełniania, przez który z buteleczki należy nasypać zalecaną ilość tonera, a otwór należy zakryć lub zaślepić.
Jeżeli drukarka wymaga dla użycia regenerowanej kasety wymiany układu scalonego na kasecie, układ scalony jest częścią zestawu do regeneracji, a jego wymiana jest opisana w instrukcji.
Instrukcje i procedury napełniania testowaliśmy u użytkowników, którzy nie mieli z regeneracją kaset żadnego doświadczenia. Obserwowaliśmy ich postępowanie, ustaliliśmy, gdzie mają problemy z napełnianiem i co nie jest dla nich jasne i na podstawie tego uzupełniliśmy instrukcje i procedury napełniania, pozornie o drobiazgi, dopóki każdy nie wykonał wszystkich czynności bezproblemowo.

Czy dam sobie radę sam z napełnieniem kasety atramentowej? Czy to naprawdę jest takie łatwe?

Zestawy regeneracyjne produkujemy tylko do kaset, które można łatwo napełnić i wielokrotnie użyć ich w drukarce. Gwarantujemy, że do bezproblemowego napełnienia i użycia regenerowanej kasety nie będziesz potrzebować niczego, co nie będzie częścią zestawu do regeneracji.
Na kasecie należy tylko udostępnić lub według instrukcji zrobić otwór do napełniania, przez który strzykawką można wstrzyknąć zalecaną ilość atramentu i zakryć lub zaślepić otwór.
Jeżeli drukarka wymaga dla użycia zrenegerowanej kasety wyłączenia śledzenia poziomu atramentu, prosta procedura jest opisana w instrukcji.
Instrukcje i procedury napełniania testowaliśmy u użytkowników, którzy nie mieli z regeneracją kaset żadnego doświadczenia. Obserwowaliśmy ich postępowanie, ustaliliśmy, gdzie mają problemy z napełnianiem i co nie jest dla nich jasne i na podstawie tego uzupełniliśmy instrukcje i procedury napełniania, pozornie o drobiazgi, dopóki każdy nie wykonał wszystkich czynności bezproblemowo.

Kasety, zasobniki, głowice

Sposób drukowania poszczególnych drukarek wyraźnie się różni konstrukcyjnie.
W niektórych drukarkach dysze są umieszczone na GŁOWICY DRUKOWEJ, która jest skonstruowana tak, aby wytrzymała przez całą żywotność drukarki. Ta głowica drukowa zasysa atrament do drukowania z ZASOBNIKÓW ATRAMENTU, które po skończeniu się atramentu wymienia się na nowe lub regeneruje.
GŁOWICE DRUKOWE można jeszcze podzielić na te, które:
• drukują tylko jednym konkretnym kolorem; wtedy drukarka posiada tyle głowic drukowych, ilu kolorów używa do druku (niektóre drukarki HP)
• głowice drukowe, które drukują dwoma kolorami (niektóre drukarki HP)
• głowice drukowe, które drukują tyloma kolorami, ile jest w drukarce zasobników z atramentem (HP, CANON, EPSON, BROTHER) – niektóre drukarki wykorzystują nawet dziewięć kolorów atramentu i jego odcieni.
Te głowice drukowe można następnie podzielić na
• wymienne głowice drukowe – można je w razie uszkodzenia samodzielnie w prosty sposób wymienić
• tiskové hlavy, které jsou přímo součástí tiskárny a jejich výměnu může provádět pouze odborný servis; to se týká hlavně tiskáren EPSON, BROTHER a některých tiskáren HP. Wadą tej konstrukcji jest to, że cena, którą zapłacisz za wymianę, może sięgać ceny nabycia drukarki.
Głowice drukowe dzielimy następnie na:
• głowice, do których zasobniki z atramentem mocuje się bezpośrednio do głowicy i głowica wozi go ze sobą i zasysa z nich atrament (HP, EPSON, CANON)
• głowice, które z zasobnikami są połączone wężykami. W tym przypadku są zasobniki atramentowe tak zwane stacjonarne (pozostają w jednym miejscu), a w drukarce jeździ tylko głowica, która z zasobnika zasysa atrament (BROTHER)
• następna wersja to taka, w której zasobniki z atramentem są również stacjonarne, ale głowica nie jest z nimi w żaden sposób połączona. Częścią głowicy jest bowiem mały zasobniczek atramentu (ok. 3 ml) i po wyczerpaniu tego atramentu głowica zajeżdża pod stacjonarny zasobnik i zasysa z niego do swojego zasobnika nowy atrament i kontynuuje drukowanie (HP)
Następną wersją konstrukcji drukarek jest wariant, gdzie w drukarce umieszczono tylko wózek ze stykami. Do niego są instalowane KASETY DRUKOWE . Kasety drukowe są to głowice drukowe i zasobniki atramentu w jednym. To znaczy, że zawierają atrament, a ich częścią są też dysze (HP, CANON, LEXMARK). Jeżeli w głowicy drukowej skończy się atrament, można go łatwo dolać lub wymienić głowicę na nową.
• Kasety drukowe, oczywiście, różnią się sposobem, w jaki jest w nich przechowywany atrament.
• Najbardziej rozpowszechnione są kasety, w których atrament jest wsiąknięty do tak zwanej porowatej masy, następną wersją są kasety, w których atrament jest przechowywany w pustej komorze lub woreczku.
Zaletą kasety drukowej jest to, że jeżeli dojdzie do jej uszkodzenia, łatwo można ją wymienić na inną oryginalną lub kompatybilną kasetę, którą można następnie regenerować, dopóki jakość druku będzie zadowalająca.
Konstrukcje zasobników z atramentem.
• Zasobniki z atramentem różnią się tam, w jaki sposób atrament z nich dostaje się do głowicy drukowej. Czy w nich atrament stopniowo dopływa do głowicy drukowej, czy też głowice drukowe jednorazowo zasysają z nich atrament.
• Następne różnice w konstrukcji polegają na tym, czy atrament jest przechowywany w pustej komorze zasobnika (HP, EPSON, BROTHER), czy też zasobnik jest wypełniony porowatą masą, do której atrament wsiąka (HP, CANON).
• W niektórych zasobnikach spotykamy się z kombinacją podanych powyżej wersji. Zasobnik z atramentem jest podzielony na dwie części – pierwszą częścią jest komora, w której jest atrament, który następnie dopływa do dysz przez drugą część zasobnika, która jest wypełniona porowatą masą (CANON)

Kaseta startowa

Jeżeli użytkownik zakupi nową drukarkę laserową, w opakowaniu znajdzie tak zwaną startową kasetę drukową. Jej wydajność waha się przeważnie między 1/3 i 1/2 wydajności standardowej kasety.
Kaseta startowa różni się od standardowej kasety niższą zawartością tonera, mniejszym zasobnikiem na zużyty toner i innymi elementami konstrukcyjnymi.
Z tego powodu nie zalecamy napełniania kaset startowych. W ich przypadku następuje bardzo szybko obniżenie jakości druku z powodu przepełnienia pojemnika na zużyty toner, zużycia zgarniaczy lub zużycia bębna światłoczułego.
Jeżeli pomimo to zdecydujesz się na napełnienie, użyj tylko połowy ilości tonera. Jeżeli po jego wypisaniu druk będzie w porządku, dosyp resztę tonera.

Dlaczego warto używać zestawów do regeneracji

Zestawy do regeneracji są przeznaczone do napełniania wypisanych oryginalnych i kompatybilnych kaset drukowych w domu lub w biurze.
Zestawy do regeneracji CROCODILE® obniżają koszty drukowania w niektórych przypadkach aż do 90%!!! Przy obecnych cenach oryginalnych kaset drukowych przynosi to realną oszczędność kosztów drukowania od 300 do 2 500 CZK w zależności od typu drukarki. Jeden zestaw do regeneracji umożliwia zazwyczaj od 2 do 7 napełnień kasety.
Policz sam, ile zaoszczędzisz, jeżeli z pomocą zestawu do regeneracji za ok. 300 CZK napełnisz 7x kasetę, która kosztuje 400 CZK.
Nowy typ atramentów ChromActive charakteryzuje nie tylko wysoka jakość atramentów i łatwość napełniania, ale również szczegółowo opracowane instrukcje, w których użytkownik łatwo się orientuje. Akcesoria do napełniania umożliwiają łatwe napełnianie w domu lub biurze, z którym bez obaw da sobie radę naprawdę każdy. Dużą zaletą jest, oprócz ekologicznego punktu widzenia, również bardzo korzystna cena.
Dzięki właściwościom chemicznym i fizycznym atramentów osiągnięto wierne i jasne kolory takie, jakie znamy z drukowania oryginalnymi kasetami. Użycie ultrasubtelnych pigmentów i absolutnie czystych barwników dodatkowo przedłuża ich żywotność. Te atramenty są, oczywiście, stuprocentowo mieszalne z atramentem, który jest użyty w oryginalnej lub kompatybilnej kasecie drukowej.

Dlaczego w tym komplecie do napełniania używamy do napełniania ostrych igieł.

Atrament w kasecie drukowej, do której jest przeznaczony ten zestaw do napełniania, absorbowany przez porowatą masę, która dzięki jego lepkości utrzymuje atrament w sobie i tylko powoli dopływa on do dysz.
Każdy typ kasety zawiera inną porowatą masę. Niektóre masy porowate przypominają swoją strukturą gąbkę, inne raczej masę, z której są produkowane kostki do aranżowania kwiatów. Dlatego jest konieczne użycie atramentu przeznaczonego do konkretnej głowicy drukowej. Atrament bowiem, oprócz innych właściwości, ma różną lepkość (przyczepność). To znaczy, że na niektórych materiałach przylega lepiej, a na niektórych gorzej. W praktyce to oznacza, że w razie użycia atramentu, który nie jest przeznaczony do Twojej kasety, atrament może pozostać w masie porowatej i nie będzie spływać do dysz. Lub na odwrót, masa porowata nie utrzyma atramentu i wycieknie on z kasety do drukarki.
Gdyby atrament był aplikowany do porowatej masy tępą igłą, w masie powstałyby niepożądane kanaliki, którymi atrament mógłby zacząć wyciekać i zalewać dysze, które nie mogłyby prawidłowo działać.
Następnym ryzykiem jest to, że w razie użycia tępej igły po jej zasunięciu do porowatego materiału igła zatka się i atramentu nie można wytłoczyć ze strzykawki do kasety.

Dlaczego do wytworzenia otworu do napełniania należy użyć lutownicy REFILLING TOOL

Niektóre kasety z tonerem wymagają do wytworzenia otworu do napełniania specjalnego narzędzia (lutownicy) Refilling tool lub Refilling tool – SLIM (mały), w zależności od tego, jaki duży ma być otwór w kasecie. W przypadku niektórych kaset powierzchnia do wytworzenia otworu jest tak mała, że trzeba użyć narzędzia Refilling tool – SLIM z mniejszym grotem do wytopienia otworu.
Po wytworzeniu otworu lutownicę należy schować, aby można było zrobić otwór w następnej nowej kasecie w przyszłości.
Otworu nie rób nigdy w inny sposób (wiercąc, wycinając itp.), ponieważ odpadki mogą spaść do wnętrza kasety, gdzie spowodują uszkodzenie bębna światłoczułego i całego mechanizmu. Podczas wytapiania otworu nie ma takiego zagrożenia, a gdyby wypalona część nie pozostała na lutownicy i spadła do kasety, łatwo ją można wyjąć pensetą załączoną w opakowaniu.
Otwór zawsze należy wytwarzać za pomocą lutownicy Refilling Tool. Nie jest wskazane również używanie jakiejkolwiek lutownicy znalezionej w domu. Jeżeli nie uda się zrobić dokładnego otworu, zaślepka, która jest dołączona do zestawu do napełniania, może nie pasować,a toner może się wysypać z kasety do drukarki i uszkodzić ją. Otwór do napełniania zawsze należy wykonywać w najlepiej odpowiadającym miejscu według szablonu, który jest załączony dla każdego konkretnego typu kasety w komplecie do napełniania.

Dlaczego zasobniki atramentowe, kasety drukowe i z tonerem można napełniać tylko kilka razy, a potem trzeba je wymienić.

Istnieje kilka powodów. Głównym z nich jest ten, że producenci drukarek nie popierają napełniania kaset, dlatego starają się maksymalnie ograniczyć żywotność kaset i ich mechanicznych części. Według ich zaleceń kasetę należy wymienić na nową, najlepiej oryginalną.
Ograniczenie żywotności nie jest takie łatwe. Producent musi zapewnić, aby z kasety został zużyty cały atrament lub toner, w przeciwnym wypadku każdy użytkownik miałby prawo do reklamacji kasety, która przestała drukować w terminie gwarancji i nie wydrukowała tylu stron, ile deklaruje producent Wydajność kaset atramentowych, wydajność kaset z tonerem .Z tego powodu producent musi, chcąc nie chcąc, zapewnić dłuższą żywotność kasety. Kaseta zatem może działać nawet po 10 napełnieniach.
Wyjątkiem są drukarki atramentowe EPSON, które śledzą stan atramentu za pomocą elektroniki na zasobnikach. Układy scalone nie śledzą rzeczywistego poziomu atramentu w zasobniku, ale liczbę kropli, które głowica drukowa wytworzy i po osiągnięciu określonej liczby kropli drukarka wstrzyma drukowanie z tym zasobnikiem, który uważa za pusty, na podstawie informacji z układu scalonego.
System ten stosują też inni producenci (HP, CANON, BROTHER, LEXMARK) w swoich nowszych typach drukarek. Owszem te drukarki tylko zwracają uwagę na to, że atrament się skończył i oczekują od użytkownika potwierdzenia otrzymania tej informacji naciśnięciem przycisku „KONTYNUUJ“ na drukarce. Następnie kontynuują drukowanie z napełnioną kasetą, przestają jedynie śledzić stan atramentu w kasecie lub w zasobniku. Funkcja ta automatycznie włączy się po włożeniu nowego zasobnika lub kasety.
Niestety, są czynniki, które pomimo tego wpływają na żywotność kaset i zasobników. Jest to przede wszystkim jakość masy porowatej w przypadku druku atramentowego, kiedy masa ta po kilkukrotnym zużyciu atramentu i ponownym napełnieniu degraduje się i nie jest już w stanie wchłaniać atramentu. Również jakość kaset drukowych nie jest taka, jak w przypadku głowic drukowych, dlatego z czasem dochodzi do uszkodzenia obwodów lub dysz. Kasety HP, Canon, Lexmark.
W przypadku kaset z tonerem na żywotność ma wpływ głównie to, jak długo wytrzyma bęben światłoczuły, zgarniacze i kiedy dojdzie do napełnienia pojemnika na zużyty toner. Opis kasety LASER
Niektóre kasety posiadają też układy śledzące stan kasety, więc po wypisaniu niemożliwe jest dalsze drukowanie lub przed każdym drukowaniem zwracają uwagę komunikatem błędu, że kaseta jest pusta i żądają do potwierdzenia zamiaru drukowania. Do tych kaset w komplecie jest też dołączony układ scalony, który trzeba włożyć na miejsce oryginalnego, a kaseta zacznie zachowywać się tak jakby była nowa.

Co to jest wydajność kasety atramentowej?

Producenci kaset podają wydajność kasety drukowej lub zasobnika z atramentem, na przykład 400 stron. To znaczy, że z kasety z 5% pokryciem papieru atramentem możesz wydrukować właśnie 400 stron. Wzór strony, na którym producenci się opierają, znajdziesz
„http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ISO_IEC_24712_2006_Test_Pages.pdf „
. Ale kiedy drukujesz całą stronę tekstu, pokrycie papieru atramentem waha się między 9 – 15%. W ten sposób oczywiście wydajność kasety znacznie się obniża. Czasem nawet na 1/3 gwarantowanych stron.
W przypadku kaset kolorowych obniżenie gwarantowanej wydajności jest jeszcze wyraźniejsze. Jeżeli zatem będziesz drukować fotografie, pokrycie papieru będzie się wahać na przykład między 30% i 80%. W tym przypadku mamy z gwarantowanych 400 zaledwie 25 stron.
Niektórzy producenci podają zamiast wydajności objętość w mililitrach. W tym przypadku z jednego mililitra można wydrukować ok. 40 stron z 5% pokryciem papieru atramentem. Nie wolno oczywiście zapominać, że w przypadku kolorowych kaset atramentowych chodzi o całkowitą ilość atramentu w kasecie. W tym przypadku trzeba podzielić ilość atramentu w kasecie przez liczbę kolorów, które się w niej znajdują (przeważnie 3, w niektórych przypadkach również 4 kolory). Jeżeli kaseta zostanie użyta do drukowania fotografii, należy zdać sobie sprawę z tego, że atramenty na papierze są mieszane, aby wytworzyć żądane kolory i odcienie. W ten sposób jest możliwe, że z kasety, która zawiera 5 ml atramentu, wydrukuje się zaledwie 10 stron formatu A4.
My, określając wydajność naszych zestawów do regeneracji, opieramy się na danych producentów kaset i zasobników. Dlatego na opakowaniu podajemy liczbę wydrukowanych stron z 5% pokryciem oraz zawartość zestawu do napełniania w mililitrach.

Co to jest wydajność kasety z tonerem?

Producenci kaset podają wydajność kaset z tonerem, na przykład 2 000 stron. To znaczy, że z kasety z 5% pokryciem papieru atramentem można wydrukować właśnie 2 000 stron. Wzór strony, na którym opierają się producenci, znajdziesz
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf
. Ale kiedy drukujesz całą stronę tekstu, pokrycie papieru atramentem waha się między 9 %- 15%. W ten sposób oczywiście wydajność kasety znacznie się obniża. Czasem nawet na 1/3 gwarantowanych stron.
W przypadku kaset kolorowych obniżenie gwarantowanej wydajności jest jeszcze wyraźniejsze. Jeżeli zatem będziesz drukować fotografie, pokrycie papieru będzie się wahać na przykład między 30% i 80%. Drukarka miesza potrzebne kolory z kolorów podstawowych, które ma do dyspozycji. To znaczy, że podczas druku fotografii zielonej łąki pod niebieskim niebem zielony kolor będzie mieszany z niebieskiego i żółtego, dzięki czemu pokrycie fotografii niebieskim kolorem będzie wynosić praktycznie 80%. W tym przypadku z gwarantowanych 2 000 mamy zaledwie 150 stron.
My ,określając wydajność naszych zestawów do regeneracji, opieramy się na danych producentów kaset z tonerem. Dlatego na opakowaniu podajemy liczbę wydrukowanych stron z 5% pokryciem. Dodatkowo podajemy też, ile gramów proszku zawiera zestaw. Jest to zawsze taka sama ilość, jaką zawiera oryginalna.

[X]
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.